Air Vent, Air Eliminator
Vacuum Breaker, Air Trap

 
STEAM SPECIALTIES---อุปกรณ์ไอน้ำคุณภาพสูง...
Home    Pressure Reducing Valve, Temp. Control    Control Valves    Clean Steam Products    Steam Traps    Air Vents, Air Traps    Safety & Relief Valves    Valves/Ball Valves    Boiler Blowdown Valves    Condensate Pump    Float Valves    Liquid Level Gauges    Pressure Gauges    Thermometer, Hygrometer    Ancillaries    Contact Us   

วาล์วไล่ลมออกจากระบบไอน้ำ Air Vent for Steam   วาล์วไล่ลมออกจากระบบน้ำ Air Vent for Water  
วาล์วป้องกันสูญญากาศ Vacuum Breaker, Vacuum Relief   วาล์วไล่น้ำออกจากระบบลม Air Trap for Compressed Air  
    วาล์วไล่ลม(อากาศ)ออกจากระบบไอน้ำอัตโนมัติ...Automatic Air Vent for Steam

     TH13A       TSS22TH21
ทำไมถึงต้องไล่ลม(อากาศ)ออกจากระบบไอน้ำ?
อากาศและก๊าซที่รวมตัวอยู่ในระบบไอน้ำ เป็นตัวก่อให้เกิดปัญหาได้เป็นอันมาก เพราะเมื่อมันรวมอยู่กับไอน้ำ มันจะทำให้อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิจริงของไอน้ำ อีกทั้ง อากาศยังเป็นฉนวนของการถ่าบเทความร้อน ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุของการทำให้เครื่องร้อนช้า ใช้เวลาในการผลิตนานขึ้น
อากาศยังอาจถูกผลักดันให้ไปอยู่ในจุดอับ ทำให้เกิดจุดบอดในการถ่ายเทความร้อน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้ผลผลิตเสียหายได้
อากาศจะอยู่ในระบบไอน้ำทั้งระบบก่อนที่เราจะเริ่มเปิดจ่ายไอน้ำ ส่วนก๊าซอื่นๆ จะเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตไอน้ำ ก๊าซบางชนิดสามารถเป็นสาเหตุของการกัดกร่อนได้

การแก้ไขปัญหา
วิธีที่ดีที่สุดในการไล่ลม(อากาศ)และก๊าซออกจากระบบไอน้ำ คือใช้ตัว Automatic Air Vent ที่เป็นชนิด Balanced Pressure Thermostatic ซึ่งเป็นชนิดเดียวกันกับที่ใช้ทำ Steam Trap ติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่ที่อากาศจะถูกไล่ไปรวมตัวกันอยู่ เช่น ที่ปลายท่อ, ที่เครื่องจักรด้านที่ตรงข้ามกับทางเข้าของไอน้ำ
อากาศและก๊าซ ไม่เพียงแต่จะถูกปล่อยออกในช่วงเริ่มจ่ายไอเท่านั้น แต่ยังสามารถถูกปล่อยออกในขณะทำงานอีกด้วย เมื่อใดก็ตามที่เกิดมีอากาศและก๊าซเกิดขึ้น ทั้งนี้เพราะอุปกรณ์นี้ ทำงานได้อย่างอัตโนมัติ โดยไม่เกี่ยงว่า ความดันของไอน้ำจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างไร อุปกรณ์นี้ จะเปิดที่อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิไอน้ำ และปิดที่อุณหภูมิไอน้ำเสมอ

สินค้าแนะนำ
ADCA TH13A ขนาด 1/2" ทนความดันไอน้ำได้ 13 bar (188.5 psi)
ADCA TSS22 ขนาด 1/2", 3/4", 1" ทนความดันไอน้ำได้ 22 bar (319 psi)
ADCA TH21 ขนาด 1/2" ทนความดันไอน้ำได้ 21 bar (304.5 psi)


กลับขึ้นบนสุด - Back To TOP

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมทาง e-mail : epmc@epmc.co.th

    วาล์วไล่ลมออกจากระบบน้ำอัตโนมัติ...Automatic Air Vent for Water (Air Eliminator)

Conbraco Model 35FV Air Vent


ADCA Model AE16 Air Eliminator
ปัญหาของลม(อากาศ) ในระบบน้ำ
อากาศและก๊าซในระบบน้ำ สามารถก่อปัญหาได้มากมาย ดังเช่น ทำให้กิดเสียงดัง, ทำให้เกิดการกัดกร่อน, เป็นอุปสรรคในระบบการไหลเวียนและการเติมน้ำ, อีกทั้งยังอาจทำให้ระบบงานหยุดได้ชั่วขณะ
อากาศและก๊าซ จะเข้าอยู่ในระบบในช่วงเริ่มแรกของการปล่อยน้ำเข้าระบบ และอาจเล็ดลอดเข้าไปในขณะใช้งานปกติก็ได้

การแก้ไขปัญหา
วิธีที่ดีที่สุดในการไล่ลม(อากาศ)และก๊าซออกจากระบบน้ำ คือใช้ตัว Automatic Air Vent (Air Eliminator) ที่เป็นชนิด ลูกลอย ติดตั้งตามจุดที่ซึ่งอากาศจะไปรวมตัวกัน ลูกลอยจะตกและเปิดวาล์วเมื่อมีอากาศ และจะลอยปิดวาล์วเมื่อมีน้ำเข้ามา อุปกรณ์นี้ จะทำงานอย่างอัตโนมัติทังในช่วงเริ่มต้น และระหว่างการใช้งาน โดยไม่ต้องปรับแต่งแต่อย่างใดทั้งสิ้น

สินค้าแนะนำ
Conbraco รุ่น 35FV ขนาด 1/8" และ 1/4" ใช้ได้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น อุณหภูมิได้ถึง 110°C (230°F)
ADCA รุ่น AE16 ขนาด 1/2" และ 3/4" ทนความดันน้ำได้ถึง 16 bar (232 psi) อุณหภูมิได้ถึง 198°C (388°F)


Back To TOP
ขอรายละเอียดเพิ่มเติมทาง email : epmc@epmc.co.th

    วาล์วป้องกันสูญญากาศ...Vacuum Breaker, Vacuum Relief
    ADCA VB21    KUNKLE 215V


Conbraco Series 37
ปัญหาของสูญญากาศ (Vacuum)
ในระบบไอน้ำ เมื่อไอน้ำกลั่นตัวเป็นน้ำ (Condensate) จะเกิดสูญญากาศขึ้นเนื่องจากปริมาตรไอน้ำหดตัวลงเป็นอันมาก และจะมีแรงดูดอย่างมหาศาล และจะดูดทุกอย่างเข้าไปเพื่อปรับความดันให้คงที่ ถ้าหากที่เครื่องจักรที่ไม่มีช่องทางให้อากาศเข้าได้ เช่น ถังปิด แรงดูดอาจทำให้ถังยุบหรือบิดเบี้ยวผิดรูปร่างได้

ในระบบถังปิด ระบบถังปิดต่างๆ ซึ่งมีผนังบาง และบรรจุสิ่งซึ่งสามารถขยายและหดตัว(ปริมาตร) ตามอุณหภูมิ เช่น Tank Farm, ถังน้ำมัน ถังบรรจุของเหลวอื่นๆ ฯลฯ สามารถเสียหายได้เนื่องจาการหด(ยุบ)ตัวของสิ่งที่บรรจุไว้ ก็ควรจะติดตั้งตัวป้องกันการเกิดสูญญากาศไว้ด้วย

สินค้าแนะนำ
ADCA รุ่น VB21 ขนาด 1/2" ใช้กับระบบไอน้ำ, ทนความดันไอน้ำได้ 21 bar (304.5 psi.)

KUNKLE รุ่น 215V Vacuum Relief Valve ขนาด 2", 2-1/2" และ 3" ใช้สำหรับถังบรรจุขนาดใหญ่ เช่น Tank Farm สามารถตั้งระดับสูญญากาศได้ จาก 2 นิ้วปรอท ถึง 29 นิ้วปรอท, อุณหภูมิจาก -20°F ถึง 400°F (-29°C ถึง 205°C) ใช้ปรับตั้งแรงดูดของ Pneumatic Conveying System ได้

Conbraco 37 Series ขนาด 1/2" และ 3/4", ทนความดันน้ำได้ 200 psi (13.8 bar) ทนอุณหภูมิได้ 250°F (121°C) สามารถใช้กับระบบไอน้ำความดันต่ำได้

กลับขึ้นบนสุด - Back To TOP

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมทาง e-mail : epmc@epmc.co.th

    วาล์วไล่น้ำออกจากระบบลม...Air Trap for Compressed Air


ADCA FA17/G Air Trap


ADCA CAD Compressed Air
Automatic Drain Valve
น้ำในระบบลมอัด (Compressed Air)
ในระบบลมอัด (Compressed Air) ความชื้นในอากาศ จะถูกอัดเข้าไปพร้อมๆกับอากาศ ทำให้เกิดเป็นน้ำสะสมอยู่ในระบบ โดยเเฉพาะที่ถังเก็บ(Air Receiver), Aftercooler, Separator, Air Filter ฯลฯ ถ้าหากไม่กำจัดน้ำออก เมื่อนำลมไปใช้งาน ก็จะมีละอองน้ำหรือหยดน้ำติดออกไปด้วย

สินค้าแนะนำ
ADCA รุ่น FA 17/G ขนาด 1/2" และ 3/4", เป็น Air Trap ชนิดลูกลอย ทำงานได้โดยอัตโนมัติ ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ สำหรับปล่อยน้ำออกจากระบบลมอัด มีก้านสำหรับยกวาล์วในกรณีย์ที่มีน้ำมันเข้าไปทำให้วาล์วติด สามารถนำไปติดตั้งได้ที่ ถังเก็บลม(Air Receiver), Aftercooler, Separator และตามท่อเมน
ความดันใช้งานสูงสุด 14 bar, อุณหภูมิสุงสุด 198°C

ADCA รุ่น CAD - Compressed Air Automatic Drain Valve ประกอบด้วย Solid State Timer ประกอบเข้ากับ Solenoid Valve ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะ สำหรับปล่อยน้ำออกจาก Filter, Separator, Aftercooler, Dryer, Receiver, Drip leg และ อุปกรณ์สำหรับระบบ Compressed Air ซึ่งอาจจะมีน้ำหรือน้ำมันเข้าไปสะสม การทำงาน สามารถกำหนดได้จากการตั้งช่วงเวลาเปิดและปิดตามต้องการ สามารถติดตั้งได้ง่าย พร้อมทั้งมีปุ่มกดเพื่อทดสอบการทำงานอีกด้วย
ขนาดวาล์ว : 3/8" และ 1/2"
ความดันใช้งาน : 16 bar (40 หรือ 80 bar ต้องสั่งพิเศษ)
อุณหภูมิรอบข้างสูงสุด (Ambient Temperature) : 55°C
อุณหภูมิของเหลวสูงสุดที่จะผ่านวาล์ว (Media Temperature) : 90°C
ระบบไฟฟ้า : 220-240V (24V สั่งพิเศษ)
ระดับทนทานต่อสภาวะแวดล้อม : IP 65
ช่วงรอบเวลาทำงาน (Interval Time) : 0.5 - 45 นาที
ช่วงเวลาเปิด (Discharge Time) : 0.5 - 10 วินาที

กลับขึ้นบนสุด - Back To TOP

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมทาง e-mail : epmc@epmc.co.th